GAMMALNORSK SAU 
Old Norwegian BIGHORN SHEEP 
  
Molde, Aukra, Frei og Midsund, Norway 
  
MORK UTEGANGAR 
6450 HJELSET  
  
e-mail:
kjellspa@gmail.com

www.utegangar.no

 

 

Mork Utegangar er ei verksemd organisert i 1999 då småbruket SKOGLUND på Hjelset endra hobbybruket frå 5 dalasau til Utegangarsau eller Gammal norsk sau,  også kalla villsau, -

men ville er dei ikkje.  Verksemda er økologisk godkjent (DEBIO). 
  
Vinteren 2005 er status ca 290 sauer, - med ca 100 i heimemiljø – går ute og blir vinterfora, medan den andre halvparten er på øyer på Aukra, på Moldeholmane, Frei og Midsund og stort sett greier seg sjølv. Sauene heime går på fjellbeite om sommaren,  medanøyane er maten røsslyng, tang og strandeng / gras.   


Eit viktig argument i dette arbeidet er å ta vare på kulturlandskapet.  Ute på kysten er det KYSTLYNGHEIA, medan inne i fjordane tyder det å hindre ATTGROING.   

Desse sauene gjer denne jobben særs bra. 


Ingolf og Odin, Åse og Noa, våren 2002.

Ullstein er i 2005 i hardt arbeid saman                                                                                                                               med Odin på Magerøya i Midsund.