SANDØY - GÅSØYA

Ca 240 da.

 

 

 

Prosjekt "VILLSAU" - Utegangarsau   /   GÅSØYA"

      Scanna frå Båtsportkart R - 820 / utsnitt av Sjøkart nr 33 ref.  Statens Kartverk / Sjøkartverket

 

 Sommaren 2002 vart det sett ut 13 dyr av Ona-dyra via Smågeholmane. Hausten 2002 vart dei fanga og dei to bekrelamma teke ut for slakting.Dei var i godt hald. 

 

Gåsøya er av dei mest egna øyene på kysten for slik verksemd.  Balansen mellom røsslyng og gras er god,  og det er godt med vatn og le på øya.  Dyra var lite vane med folk.

 

Grunneigar Kari Holter er mykje på øya heile året og dyra er no nær tamme - kjem springane når ho ringer med ei sauebjølle.  Grunneigar Pål Gaasøy (ein del av sameige) ser fram til våren. 

Utviklinga på sauene og naturen på øya er spennande.  Også på Seterøya er det sett ut sau i haust.

 

 

Gåsøya - Samlingsplass under hammaren med den gamle smia til han Gaasøy - Pål.    Kve av grinder med ledegjerde.

 

 

 

 

Hornsøye med lam på haugen:

Kvifor tok de dei to bekrelamma ??